بر اثر انفجار مین دو نفر جان باختند

KMMK:

یکشنبە پنجم دیماە 1400 خورشیدی، بر اثر انفجار مین یک کودک 10 سالە از عشایر کوچ‌رو ایل زنگنە در ایلام همچنین شخص دیگری بنام ابراهیم عبداللهی اهل سقز جان خود را از دست دادند.

بنا بە گزارش رسیدە، این کودک در منطقە مرزی دهلران در هنگام چرای دام بر اثر انفجار مین از ناحیە سینە بشدت زخمی شد و بە علت عمق جراحات واردە جان خود را از دست داد.

همچنین در گزارش دیگری، ابراهیم عبدالهی اهل شهر سقز، در نزدیکی شهر پنجون در اقلیم کوردستان بر اثر انفجار مین زخمی و جان خود را از دست داد.

لازم بذکراست کە، بدلیل عدم اهمیت و مینروبی اساسی در مناطق بین مرزهای ساختە، سالانە شاهد تلفات سنگین جانی، مالی و محیط زیستی هستیم.

کۆمەڵەی ماڤی مرۆڤی کوردستان

ا.ر

دیدگاهتان را بنویسید