جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسالانەسلایدرگزارشهاموضوعات خاص

کنگره دهم جمعیت حقوق بشر کوردستان برگزار شد

KMMK:
جمعە 24 دسامبر 2021 میلادی، دهمین کنگره جمعیت حقوق بشر کوردستان با مشارکت اعضا و میهمانان آن جمعیت برگزار شد.

پیش از آغاز کنگره گزارش سالانه نقض حقوق بشر در شرق کوردستان به میهمانان ارائه شد.

در این نشست چندین فعال مدنی، سیاسی، روزنامه نگار و شهروند کوردستان شرکت کردند و پس از خواندن گزارش سالانه توسط جهانگیر عبداللهی، شرکت کنندەگان با ایراد نظرات و پرسش و پیشنهادات خود، نشست را بیش از پیش رونق بخشیدند.

در بخش دیگر، خانم افسانە روحندە و محمد هوژبری و قادر شیری بە ایراد مباحثی در باب پخشی از مسائل مهم حقوق بشری و امورات سازمان مذکور پرداختند.

در ادامە، به شرکت کنندگان و تعداد قابل توجهی از مهمانان این فرصت داده شد تا در مورد راپورت سازمان و بحث های تقدیم شدە از سوی اعضای سازمان و نظرات و پرسش های خود را در میان بگذارند.

سرانجام کنگره دهم جمعیت حقوق بشر کوردستان با مشارکت اعضای سازمان برگزار شد. در این بخش اسناسنامه و اصول داخلی این جمعیت با کل آرا و بدون تغییر تصویب شد.

پس از تصویب اساسنامە توسط اعضا، شورای رهبری جدید جمعیت حقوق بشر کردستان انتخاب شد. و خانم افسانه روحندە و محمد هژبری به عنوان رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان انتخاب شدند.


جمعیت حقوق بشر کوردستان


ع.س

Related posts

احضار و بازجویی و بازداشت کوتاه مدت دو شهروند

مجروح شدن ٨ کولبر باشلیک نیروهای نظامی ایران در نواحی مرزی نوسود

اسلام آبادغرب؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

Bilal Enferadi