یک شهروند جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان منتقل شد

KMMK:

دوشنبە 8 آذر 1400 خورشیدی، یک شهروند با هویت “امیر بایزیدی آذر” فرزند مصطفی اهل روستای “لج” از توابع شهر مهاباد جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان ایران در آن شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که, نامبرده در تاریخ 27 دی 99 بدون ارائه حکم قضای بازداشت و پس از اتمام بازجویی به زندان جمهوری اسلامی در مهاباد منتقل شد.

شایان ذکراست, اين شهروند در تاریخ 19 بهمن 99 با تودیع وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران در آن آزاد شده‌ بود.

بر اساس این گزارش، امیر بایزیدی آذر به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” مخالف نظام جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی ایران به 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم و این حکم‌ در دادگاه تجدید نظر ایران تایید شده است.

ا.ا