بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران در پیرانشهر

KMMK:

چهارشنبه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، دو شهروند با نام‌های “جهانگیر ساغرنیا” ٣٣ ساله و “خبات ختیال” ۴۰ ساله، از اعضای انجمن حامیان محیط زیست شهر پیرانشهر(پیرانشار) توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شدند.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، بیشتر خبات ختیال به اداره اطلاعات ایران در پیرانشهر احضار و سپس بازداشت شده است.

شایان ذکر است که بازداشت این دو شهروند بدون ارائه حکم قضای صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید