احضار و تهدید ادمین های کانال های تلگرامی و اینستاگرامی بعد از نشر خبر قتل یک کولبر

KMMK:

بر اساس گزارشهای KMMK ، جمعه 14 آبان 1400 خورشیدی نیروهای اطلاعات حکومت ایران در بانه بعد از نشر خبر قتل یک کولبر با هویت “محمد خدایی” که توسط نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در بانه انجام شده بود ، ادمین های کانال های اینستاگرامی و تلگرامی را احضار و تهدید و آنها را مجبور به حذف خبر و پاک کردن آن در کانالها و پیج هایشان کرده اند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان اعلام میدارد که، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در طول چند ماه گذشته چندین بار فعالین حوزه رسانه را در کوردستان خطاب قرار داده و با تهدید یا بازداشت آنان مسیر پوشش اخبار و موارد نقض حقوق شهروندان کورد را که توسط حکومت اعمال می شوند بیش ازپیش دشوار کرده است.

لازم به ذکر است که محمد خدایی هفته گذشته روز پنجشنبه در مرز کانی سیف توسط هنگ مرزی حکومت ایران در بانه با شلیک ۴ گلوله به قتل رسیده است.

ک.م