خودکشی یک جوان دیگر در اشنویه

KMMK:

پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک جوان با هویت “یوسف اذرخش” ۱۸ ساله فرزند گرمان اهل روستای “رش گند” از توابع شهر اشنویه(شنو)، با اسلحه شکاری اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل مشکلات زندگی و فشار روحی و افسردگی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید