خودکشی یک نوجوان دیگر در اورميه

KMMK:

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک نوجوان با هویت “متین عثمانی” ۱۴ ساله فرزند کامل اهل روستای “خوشالان” از توابع شهر اورمیه، با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبردە در آرامستان الواج در اورميه خودکشی کرده است و اقدام این نوجوان دلیل مشکلات خانوادگی اعلام شدە است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار مردم کوردستان و علی الخصوص جوانان، فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در شرق کوردستان می‌باشند.

ا.ا