کولبر دیگری در پی تیراندازی مستقیم جان باخت

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است حدود ساعت دوازده شب روز یک شنبە ٣ مرداد ماە به‌وقت محلی، یک کولبر کورد در اطراف شهرستان پیرانشهر توسط شلیک مستقیم مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جان باخت.

در گزارش آمدە است کە رحمان گلیاری اهل پیرانشهر در منطقه برینه در نزدیکی روستای گرده سور از توابع پیرانشهر مورد هدف شلیک مستقیم مأموران انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته وهمان وقت جانش را از دست داد.

لازم بە یادآوری است کە در طی ماە جاری خورشیدی به دلیل تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی در شرق کوردستان بە کولبران کورد حداقل ١٤ کولبر زخمی و دو تن جانشان را از دست دادەاند.

در پی طرح مسدود کردن مرزها توسط جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان وضعیت خطرناکی دامن‌گیر کولبران کورد در منطقە شدە است. کولبران کورد روزانە با درخطر انداختن جانشان برای تأمین معیشت زندگی خود و خانوادە خود توسط نیروهای انتظامی مورد هدف تیراندازی قرار می‌گیرند کە بسیاری زخمی شدە و جانشان را از دست می‌دهند.

کولبران به کارگران مرزی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های ارومیە، کوردستان و کرماشان و ایلام مشغول به کولبری هستند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیررسمی گمرکی می‌کنند.

به‌این‌ترتیب که کالای موردنظر طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت این شهروندان و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان