اورمیه؛ مرگ مشکوک یک نوعروس

KMMK:

یکشنبه ۱۷ مراد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند نوعروس با هویت‌ “آینار عزیزی” ۱۶ ساله فرزند کافی اهل روستای “صوفیان” ساکن شهرک بالو از توابع شهر اورمیه بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، نامبرده هفته جاری عروسی کرده بود، از یک منبع غیر رسمی دلیل مرگ این نوعروس را خودکشی گزارش شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این نوعروس اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید