دهها فعال سیاسی کورد توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند

دهها فعال سیاسی کورد توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند
در حملات نیروهای امنیتی ترکیه امروز دهها فعال سیاسی کورد در مناطق مختلف شمال کوردستان و ترکیە  بازداشت شدند که بازداشت شدگان عمدتا از اعضای حزب مناطق دمکراتیک هستند.

در منطقه قلقلی از توابع وان  در شمال کوردستا دست کم پانزده تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند که در میان آنها نام شرافت‌الدین اوزالپ از مسئولان ارشد محلی حزب مناطق دمکراتیك به چشم می‌خورد.

از سویی دیگر در دو شهر استانبول و ارزروم نیز شش فعال سیاسی کورد بازداشت شدەاند.

طی عملیاتی همزمان در منطقه گیاالدین از توابع آگری شمال کوردستڵا  نیز حداقل 26 فعال سیاسی از جمله مصطفی آلپ‌آسلان سخنگوی شهرداران و نوری اوزدم رئیس تعاونی اصناف منطقه بازداشت شدەاند.

نیروهای امنیتی ترکیه در حمله مشابه به منطقه کانی‌رش از توابع چولیک نیز خلیل کالا، مسئول حزب مناطق دمکراتیك را در بازار دستگیر کرده به ژاندارمری بردەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان