احضار و بازداشت مادح فتحی در اداره اطلاعات

KMMK:
روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ هجری شمسی ، اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنندج مادح فتحی را بازداشت کرد.
بر اساس گزارش، بازداشت آقای فتحی به دلیل شرکت در مراسم ختم یکی از اعضای اخزاب کوردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
شایان ذکر است این شهروند پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.
وی پیشتر نیز در تاریخ ۲۰ مردادماه۱۳۹۹ هجری شمسی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات ایران در سنندج تحت بازجویی قرار گرفته بود.
این شهروند در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شده بود.
همچنین آقای فتحی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ نیز پس از احضار به اداره‌ی اطلاعات حکومت ایران در سنندج، بازداشت و به مدت ۹۰ روز را تحت بازجویی قرار گرفتە بود.
لازم به ذکر است که افراد حقیقی و حقوقی در ایران بدون هیچ مدرکی احضار و پس از آن بازادشت میشوند.
ک.م