مهاباد؛ آزادی یک زندانی سیاسی بە شیوە موقت

KMMK:

دوشنبه 28 تیر 1400 شمسی، یک زندانی سیاسی در شهر مهاباد به نام “قاسم عزیزیان” 28 ساله فرزند رسول اهل روستای “لج” از توابع مهاباد از زندان جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان بە شیوە موقت آزاد شد.
براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبردە با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقتی آزاد شده است.

شایان ذکر است که، نامبرده در تاریخ 31 اردیبهشت‌ 1400 شمسی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان مهاباد بازداشت و از سوی نیروهای مذبور بە”همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” متهم شده بود.
ع. ص