امیر فرامرزی به زندان منتقل شد

KMMK:
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ شمسی، امیر فرامرزی شهروند بازداشتی اهل بوکان به بند زندانیانسیاسی زندان حکومت ایران در شهر اورمیه منتقل شد.
این شهروند بوکانی یکم تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در شهر اورمیه منتقل شده بود.
لازم به ذکر است که امیر فرامرزی به همکاری با یکی از گروه های سلفی متهم شده است.
جمهوری اسلامی ایران با تداوم سیاست بازداشت شهروندان، فضایی کاملا امنیتی و پلیسی بر شهرهای کوردستان حاکم کرده و روزانه شاهد بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف کوردستان هستیم.
ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید