خودکشی یک شهروند در ربط

KMMK:
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “عمر اریانپور” اهل روستای “گولی” ساکن شهر ربط با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، نامبرده به دلیل مشکلات ملکی و اختلافات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید