دو زندانی سیاسی به سلول انفرادی منتقل شدند

KMMK:
یک شنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠ خورشیدی، پس از اعلام اعتصاب غذای دو زندانی با نامهای” شاکر بهروزی و کیهان مکریان” مسٸولین زندان این دو زندانی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند.

بر اساس گزارش رسیده: این دو زندانی از حق ملاقات و دیدار با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند.

قابل ذکر است که از علت اعتصاب غذای این دو زندانی هیچ اطلاعی تا لحظه انتشار این خبر کسب نشده است.

س.ر