شنو؛ احضار و بازداشت همزمان یک شهروند توسط اطلاعات سپاه

KMMK:

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “جعفر حسن‌پور” ٤٢ ساله، فرزند صدیق و اهل روستای “کانی‌رش” پس از احضار به اطلاعات سپاه در شهر شنو بازداشت شد.

براساس گزارش، جعفر حسن‌پور که ساکن شهر شنو می‌باشد از طریق تماس تلفنی به اطلاعات سپاه احضار شده و پس از مراجعه به این نهاد حکومتی بازداشت می‌شود.

شایان ذکر است که، تا لحظه تنظیم و نشر این خبر خانواده جعفر حسن‌پور از سرنوشت و وضعیت وی بی‌اطلاع هستند و این نهاد در رابطه با دلیل و اتهامات مطروحه علیه نامبرده چیزی را عنوان نکرده است.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید