پیش نویس قرارداد اجتماعی اقلیم دموکراتیک فدرال روژئاوا_ شمال سوریە تدوین و منتشر شد

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سه ماه پس از تشکیل مجلس موسسان اتحاد فدرال روژآوا – شمال سوریه، این مجلس پیش نویس قرارداد اجتماعی اقلیم دموکراتیک فدرال شمال سوریه – روژآوا را تدوین و منتشر کرد.

پایکاه خبری و تحلیلی روژ در گزارشی در این رابطە آوردە است کە  طی روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن مجلس موسسان اقلیم دموکراتیک فدرال روژئاوا – شمال سوریه در شهر رمیلان به منظور بررسی نهایی پیش نویس قرارداد اجتماعی تشکیل جلسه داده بودند. این قرارداد اجتماعی از یک دیباچه و یازده فصل از جمله “اصول کلی، حقوق و آزادی های اساسی، حق مالکیت خصوصی، سیستم اجتماعی، شوراهای کانتون ها و بخش ها” با ۸۵ ماده قانونی تشکیل شده است.

در دیباچه پیشنویس ایان قرارداد تصریح شده است که خلق روژآوا – شمال سوریه سیستم فدرال دموکراتیک را بهترین سیستم برای تحقق حقوق تمام اقشار، خلق ها و ادیان موجود در اقلیم می دانند. قرارداد اجتماعی روژآوا – شمال سوریه شهر قامیشلو را مرکز اقلیم فدرال دموکراتیک معرفی کرده و در ماده پنجم فصل اول تصریح شده است که پرچم اقلیم فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه همراه با پرچم سوریه فدرال و دموکراتیک به اهتزاز در خواهد آمد.

در ماده سوم تاکید شده است که آموزش و بکارگیری تمام زبان های موجود در این اقلیم در تمامی سطوح آزاد و برابر خواهد بود. ماده هفتم از فصل اصول کلی تصریح کرده که این قرارداد بنا ندارد کشوری نو و یا یک جامعه طبقاتی را بنیان نهد، بلکه به دنبال ایجاد سیستمی دموکراتیک مبتنی بر قدرت جامعه و محدود کردن نقش دولت و تبدیل آن به یک سیستم هماهنگ کننده است. در مواد ۱۵ تا ۱۷ از فصل اول، قرارداد اجتماعی برابری زنان و مردان در تمامی سطوح احتماعی، سیاسی و فرهنگی تضمین شده است.

شایان ذکر است که در روزهای ۱۶ و ۱۷ مارس در شهر رمیلان در کانتون جزیره مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژاوا – شمال سوریه با حضور  ۲۰۰ تن از نمایندگان ملیت های ساکن غرب کُردستان و شمال سوریه همراه با اعضای احزاب و جریان های سیاسی این منطقه تاسیس شد.

در بیانیه پایانی این نشست اولیه تاکید شده بود که سیستم “فدرال دموکراتیک” مشارکت تمام گروه های اتنیکی و مذهبی را در آینده سوریه تضمین می کند. مجلس موسسان که قرار است فعالیت های خود را در راستای تدوین قوانین و ایجاد ساختارهای سیاسی و اجتماعی آغاز کند. مجلس موسسان دارای ریاست مشترک بوده و متشکل از ۳۱ عضو است. در حال حاضر هریک از “هدیه یوسف” و “منصور السلوم” ریاست این مجلس را برعهده دارند. اقلیم فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه متشکل از کانتون های سه گانه جزیره، کوبانی و عفرین و مناطق شهبا، تل ابیض و شدادی است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان