بازداشت یک شهروند پس از مراجعه به اطلاعات


KMMK:
چهارشنبه 5 خرداد 1400 شمسی، یک شهروند با نام کمال عزیزی پس از احضار به اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر سنه توسط این نهاد امنیتی بازداشت شده است.
کمال عزیزی، 27 ساله و اهل روستای “شیان” از توابع شهر سنه می‌باشد، روز سه‌شنبه از طریق تماس تلفنی به اداره اطلاعات احضار شده بود.
تا زمان تنظیم این خبر، از دلیل یا دلایل بازداشت کمال عزیزی و اتهامات وارده علیه وی اطلاعی کسب نگردیده است.
بازداشت شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی شرق کوردستان در ادامه و تداوم سیاست های تبعیض آمیز حکومت ایران علیه ملت کوردستان میباشد که بیش از چهل سال است، ادامه داشته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان