کاوە حکیمی به اداره اطلاعات احضار شد

KMMK:
دوشنبه 3 خرداد 1400 شمسی، کاوه حکیمی از فعال کارگری و امضاکنندگان بیانیه محکومیت بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز احضار شد.
کاوه حکیمی پس از انتشار این بیانیه به ستاد خبری اداره اطلاعات ایران احضار شد‌ه است.
قابل ذکر است که بیش از 500 تن از کارگران و فعالین کارگری و اجتماعی با امضای بیانیه‌ای, بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی را محکوم و خواستار آزادی بدون قید و شرط این دو فعال کارگری شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید