جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خالد محمدزاده اقدم از حق رفتن به مرخصی منع شد

KMMK:

بر اساس اطلاعات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، خالد محمدزاده اقدم از حق رفتن به مرخصی منع شده است و مسئولین زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد، درخواست مرخصی نامبرده را رد کردند.

این زندانی سیاسی اهل روستای« خور خوره» از توابع شهر مهاباد در شرق کوردستان است. نامبرده 19 اردیبهشت 1399 خورشیدی، بمنظور تحمل حبس به زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد منتقل شده بود.

همچنین نامبرده پیشتر از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در این شهر به اتهام« همکاری با احزاب کوردستانی مخالف جمهوری اسلامی ایران» به یک سال و پنج ماه حبس محکوم شده بود که این حکم بعدا در دادگاه تجدید نظر به یک سال و یک ماه حبس کاهش داده شده بود.

قابل ذکر است که، نامبرده بیش از دو ماه در سلول انفرادی محبوس بوده و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان منتقل شده بود. نامبرده در هنگام بازداشت و بازجویی از حق داشتن وکیل و دیدار با خانواده خود منع شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

ایلام/ اعدام یک جوان در زندان جمهوری اسلامی ایران

بازداشت یک جوان کورد در شهر کانی دینار

حمله نيروهاى امنيتى حكومت جمهورى اسلامى به روستاى «نى» در مريوان