جوانرو؛ یک زن بە زندگی خود پایان داد

KMMK:

پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن با هویت “الهام مروتی” فرزند احمد اهل شهر جوانرو با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، نامبرده به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظه تهیە و نشر خبر از نحوە خودکشی این شهروند شرق کوردستان اطلاعی در دست نیست.

ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در شرق کوردستان میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید