شوط؛ آزادی موقت یک شهروند

KMMK:

پنجشنبه 30 اردیبهشت1400خورشیدی، “محمد آرغا” فرزند علی، ساکن شهر یولاگلدی از توابع شهر شوط با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت از زندان ایران در ماکو آزاد شد.

لازم به یادآوری است که، نامبرده در مورخه 25 فروردین سال جاری در شهرستان شوط از توابع اورمیه توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و در تاریخ 18 اردیبهشت به زندان ایران در شهر ماکو منتقل شده بود.

تاکنون، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان