مسئولین زندان تهران اجازە تماس تلفنی ناصر فهیمی با بیرون را نمی دهند

KMMK :

یکشنبه 29 فروردین 1400 شمسی، یک شهروند با هویت ناصر فهیمی زندانی سیاسی – عقیدتی کورد، به دلایل نامعلوم از حق تماس با بیرون از زندان محروم شده است.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK از تاریخ 25 فروردین ،ناصر فهیمی زندانی سیاسی – عقیدتی و پزشک کورد محبوس در تیپ 5 زندان تهران بزرگ ،با اقدامی غیر انسانی از طرف مسئولین زندان مواجهه شده است.

بنا به گفته این منبع، مسئولین زندان، با مسدود کردن کارت هوشمند تلفن ایشان، برای چندمین بار از تماس با بیرون از زندان ممانعت به عمل آورده اند.

این رفتار غیر انسانی اخیر در حالی است که نظام بارها اقدام به محروم نمودن بسیاری از زندانیان سیاسی از استفاده از تلفن جهت جلوگیری از افشای اقدامات غیر انسانی خود در داخل از زندان ها کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید