سنە؛ مرگ یک کودک بە دلیل خطای پزشکی

KMMK:

پنج شنبە 26 فروردین 1400خورشیدی، یک دختربچە اهل روستای کانی مشکان از توابع سنە بە نام شنیان کریمی در یکی از بیمارستانهای این شهر جان باخت.

بر اساس گزارش, مرگ این کودک بە دلیل خطای پزشکی و تزریق سرم قند رخ دادە است.

طبق گفتە منابع محلی، کودک مذکور پس از تزریق سرم قند بە کما رفتە و شامگاە روز پنج شنبە جان خود را از دست می دهد.

شایان ذکر است، سالانە در شرق کوردستان تعدادی از شهروندان بر اثر تشخیص اشتباە و خطای پزشکان غیر متخصص انتصابی دچار ضرر و زیان مادی و بعضا خسارت جانی می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید