دو اعدامی با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند

KMMK:
دوشنبه 23 فروردین‌ 1400 شمسی، بهزاد (کمال) خاکزاد، زندانی متهم به قتل و محکوم به قصاص، اهل روستای “باب خالد آباد” از توابع شنو (اشنویه) با رضایت اولیای دم از اعدام نجات یافت.

نامبرده سال 1389 در یک درگیری و نزاع شخصی یک نفر به نام جلال محمدامینی اهل پیرانشار را به قتل رسانده بود و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به قصاص (اعدام) محکوم شده بود.

همچنین، یکشنبه 22 فروردین‌ 1400 شمسی، یک زندانی دیگر به نام محمد خضرپور اهل سردشت با رضایت اولیای دم از اعدام نجات یافته است.

محمد خضرپور 11 آبان‌ 1395 در یک درگیری و نزاع شخصی بر سر اختلافات مالی یک نفر به نام علی امینی ساکن روستای “تاژاندرە” از توابع شهرستان شنو را به قتل رسانده بود.

بهزاد خاکزاد و محمد خضرپور در زندان مرکزی حکومت ایران در شهر اورمیه به سر می‌برند که با تلاش معتمدین و ریش سفیدان که منجر به رضایت اولیای دم شد، از اعدام نجات پیدا کردند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید