اورمیه؛ انتقال به تک سلولی جهت اجرای حکم اعدام به هشت نفر افزایش یافت

KMMK:

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی، دست کم هشت شهروند جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

هویت این شهروندان “ابراهیم نصیرخواه” اهل اورمیه و “مصطفی نصیرخواه” اهل اورمیه و “صادق محی” و “احد حبیب وند” و “محمدکریم محمدپور” و “میر سلطان امیری” اهل شنو و “شهریار امیری” اهل شنو می باشند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK مسئولان زندان ایران در اورمیه به خانواده این شهروندان گفته اند که حکم اعدام آنها بامداد روز یکشنبه اجرا خواهد شد.

خانواده این شهروندان در اعتراض به این احکام ضدانسانی مقابل در زندان ایران در این شهر حاضر شده و تجمع و اعتراض کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان