شرق کوردستان:; انتقال سه شهروند به زندان

KMMK:

پنجشنبه 5 فروردین 1400 خورشیدی، سه شهروند به زندان ایران در نغده و مریوان منتقل شدند.

هویت این سه شهروند “وریا فرجی” فرزند عبدالله اهل روستای نی از توابع شهر مریوان، و “کیوان نژادرسول” 28 ساله فرزند محمد اهل روستای شین آباد از توابع شهر پیرانشار، و شیرکو آگوشی اهل پیرانشار می باشند.

لازم به یادآوری است که شیرکو آگوشی ، در تاریخ 9 شهریور 1398 پس از زخمی شدن توسط نیروهای سازمان تروریستی سپاە پاسداران بازداشت شدە و بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاە انقلاب ایران ایران در نغده بە تحمل پنج سال زندان تعزیری محکوم شده بود.

کیوان نژاد رسول نیز در تاریخ 19آذر 1397 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و توسط شعبە‌ی 102 دادگاه ایران در شهر پیرانشار بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وریا فرجی در اسفند ماه 1397 از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون ایران در دادگاه انقلاب حکومت در مریوان محاکمه و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید