مریوان: آرام نیک‌پی بازداشت شد

KMMK:

سه شنبه 3 فروردین 1400خورشیدی, آرام نیک پی پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات ایران در شهر مریوان بازداشت شد.

آرام نیک‌پی 34 ساله فرزند حسن اهل روستای نی از توابع شهر مریوان می باشد.

لازم به یادآوری است که نامبرده سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران داشته است.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید