رسول حمزه پور به 3 بە سال حبس تعزیری محکوم شد

KMMK :

براساس گزارش رسیدە بە KMMK، رسول حمزه پور، 50 ساله، متاهل، امام جماعت روستای “اندیزه” از توابع بخش لاجان در شهرستان پیرانشار، توسط دادگاه ویژه روحانیت جمهوری اسلامی در اورمیە به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس گزارش، دادگاه ویژه روحانیت در اورمیه این شهروند را به “تبلیغ علیه نظام و فعالیت مذهبی در فضای مجازی” متهم کرده است.
این حکم اواخر اسفند 1399به این روحانی ابلاغ شده است.

شایان ذکر است که، رسول حمزه پور در تاریخ 13مهرماه امسال توسط ماموران اداره اطلاعات حکومت در سه راه پسوه شهرستان پیرانشارر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در اورمیه منتقل شد.

حمزه پور در تاریخ 4 آبان‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در اورمیە به زندان این شهر منتقل شد.
گفتنی است کە نامبردە در تاریخ 8 آبان‌ 1399، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید