اورمیه; ناصر ولی زاده اعدام شد

KMMK:

یکشنبه 24 اسفند 1399خورشیدی، حکم اعدام ناصر ولی زاده 33 ساله شهروند اهل “بوکان” که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود سحرگاه امرور در زندان ایران در اورمیه اجرا شد.

شایان ذکر است که ناصر ولی زداه در سال 1393 بە اتهام قتل عمد بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان بسر میبرد.

لازم به یادآوری است که جمعیت حقوق بشر کوردستان طی روز گذشته درمورد احتمال اعدام این زندانی و انتقال وی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبری منتشر کردە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان