سقز؛ ‌ یک دختر جوان خودکشی کرد

KMMM:

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK, یکشنبه 17 اسفند 1399 خورشیدی، یک دختر جوان‌‌ با هویت “آلا ابراهیمی” 16‌ساله فرزند عطا اهل روستای طاهر بده از توابع شهرستان سقز با اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل و نحوه خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان و کودکان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی در شرق کوردستان میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان