حکومت ایران برای سرکوب مردم ،نیروهای ضد شورش در مریوان مستقر کرد


KMMK:

بعد از برگزاری جشن‌های چهارشنبه سوری و نوروز در شهرهای مختلف شرق کوردستان کە توام با فشارهای جمهوری اسلامی ایران به منظور ممانعت از برگزاری آن بود، در شهر مریوان که این جشن ها باشکوه بیشتر برگزار شد، نیروهای امنیتی حکومت ایران به مردم حمله کرده و موجب اغتشاش و ایجاد درگیری شدند.
جمهوری اسلامی ایران با  استقرار گروه های ضدشورش تلاش دارد  شکست برنامه‌های خود را پنهان کند  و انواع و اقسام سلاح های سنگین وارد شهر شده و در مدرسه دخترانه ی شاهد مستقر کرده است.

شایان ذکر است که دولت جمهوری اسلامی ایران با مانور سربازی و نشان دادن خشونت می خواهد شهامت و مقاومت مردم را درهم بشکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان