کرماشان؛ اجرای حکم اعدام یک زندانی

KMMK :

یکشنبه 10اسفند 1399 شمسی، حکم اعدام یک زندانی با هویت “حامد مصطفایی” اهل شهرستان هرسین از توابع کرماشان در زندان حکومت در کرماشان به اجرا درآمد.

شایان ذکر است، نامبرده پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود و براساس گزارش رسیده امروز در زندان دیزل آوای جمهوری اسلامی در کرماشان این حکم به اجرا درآمده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان