جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارکولبر کشتە شدەکولبران

مرگ دو کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی و سرما

KMMK
چهارشنبه 13 اسفند 1399 شمسی، یک کولبر در مناطق مرزی نوسود بر اثر تیراندازی نیروهای مسلح سپاە پاسداران ایران جان خود را از دست داد. همزمان یک کولبر در مناطق مرزی چالدارن بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد،
بنا به گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کردستان، چهارشنبه 13 اسفند 1399، یک کولبر با نام “ابراهیم محمد پور ” اهل روستای قره جوران ، از توابع چالدران ،در ارتفاعات ارومیە بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.
در گزارشی دیگر همزمان در مناطق مرزی نوسود یک کولبر به نام ”وزیر محمدی” با شلیک مستقیم نیروهای سپاە پاسداران جان خود را ازدست داد.
بە گفتە یک منبع مطلع وزیر محمدی متاهل و دارای دو فرزند میباشد.

جمعیت حقوق بشر کردستان

Related posts

بررسی کودک همسری

مسمومیت ۶ دانش آموز دختر در تکاب

دستگیری یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران