دو شهروند در سقز بازداشت‌ شدند

KMMK:
دوشنبه 11 اسفند 1399 شمسی، دو شهروند با نام‌های سوران معین دوست و اهون فروزان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران در شهرستان سقز بازداشت شده‌اند.
لازم به ذکر است که سوران معین دوست فرزند رحیم و آهون فروزان فرزند ابراهیم اهل روستای “گوره قلعه” از توابع بخش «سرشیو» شهرستان سقز میباشند

طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی در لحظه بازداشت این دو شهروند، هیچ گونه حکم بازداشت و قضایی به همرات نداشته‌اند و این دو شهروند را هدف الفاظ رکیک قرار داده‌اند.
قابل ذکر است که پس از بازداشت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران این دو نفر را به مکان نامعلومی منتقل کرده و پیگیری‌های خانواده بازداشت شدگان جهت اطلاع از سرنوشت آنها ‌نتیجه‌ای نداشته است.
با توجه به عدم ارائه حکم بازداشت، این دو شهروند تفهیم اتهام نشده و از دلیل بازداشت آنها اطلاعی کسب نگردیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان