اورمیه; یک شهروند خودکشی کرد

KMMK:

یکشنبه 10 اسفند 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “چارلی مندا” 42 ساله فرزند حاتم اهل روستای حکی از منطقه ترگور ساکن اورمیه اقدام به خودکشی با اسلحه به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نامبرده قبل از خودکشی در فضای مجازی پستی گذاشته بود.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان