ممانعت از رسیدگی پزشکی دلیل مرگ دو زندانی

KMMK:

طبق گزارشهای رسیده به KMMK “بابک صوفی” در زندان ایران در اورمیه با وجود وخامت حال و عفونت روده به دلیل تاخیر در اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داد.

شایان ذکر است که پس از ساعتها اعتراض هم‌بندیهای بابک صوفی مسئولین زندان تصمیم به اعزام نامبرده به بیمارستان گرفتند اما قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

در گزارشی دیگر ، یک شهروند دیگر که به تازگی از قرنطینه به بند عمومی زندان ایران در اورمیه منتقل شده بود پس از گذشت 4 روز در تاریخ 7 اسفند جان خود را از دست داد که هنوز هویت وی احراز نشده است.

بنا به گزارشهای رسیده در تاریخ 8 اسفند، بهداری زندان شاهد ازدحام بی سابقه بیماران بوده که با مشکل کمبود تخت خالی برای پذیرش بیماران مواجه شده‌اند.

پزشکان علت مرگ این دو شهروند را ابتلا به ویروس کورونا از نوع جهش یافته انگلیسی تشخیص دادند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان