کشته شدن دو کولبر در مرز سردشت

KMMK:

شنبه 2 اسفند 1399 خورشیدی، دو کولبر با اسامی “اسکندر محمد 35 ساله و مقیم روستای “به‌ستی” از توابع پشدر در جنوب کوردستان و ابوبکر محمدی 36 ساله و مقیم “گورشیر” از توابع سردشت” با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران به درون رودخانه افتاده و غرق شدند.

براساس گزارش، این دو تن یک شنبه شب به همراه گروهی از کولبران از میان روستای گورشیر در سردشت و شینی در پشدر در حال عبور بوده‌اند که در کمین نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران گرفتار شده و هدف شلیک قرار می‌گیرند.

در جریان این تیراندازی این دو تن به درون رودخانه قاسمه‌رش (پشکاوی) افتاده و غرق شده‌اند.

شایان ذکر است، تاکنون جسد یکی از کولبران از آب بیرون آورده شده، اما جسد کولبر دوم هنوز پیدا نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان