محکومیت یک فعال مذهبی به سه ماه زندان در مهاباد

KMMK:

یک شنبه 25 بهمن 1399 خورشیدی، یک فعال مذهبی و معلم مدرسه با نام« حسین حسن خانی» از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد به سه ماه زندان محکوم شد.

قابل ذکر است که, حسین حسن خانی معلم مدرسه بوده در شهر مهاباد که اکنون در حال طی کردن دوران بازنشستگی خود است و همچنین نامبرده عضو مکتب قرآن در این شهر است.

نامبرده به اتهام تبلیغات بر علیه حکومت اسلامی از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در این شهر به تحمل سه ماه حبس محکوم شده.

لازم به یادآوریست که. حسین حسن خانی در روز چهار شنبه 1 مرداد امسال در منزل شخصی خود از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این حکم برای وی در نظر گرفته شده.

جمعیت حقوق بشر کوردستان