نغده؛ آزادی سه شهروند به شیوه موقت

KMMK:

سه شنبه 21 بهمن 1399 خورشیدی، سه شهروند به نامهای رحمان ابراهیمی، طالب ریحانی و رشید ریحانی با تودیع قرار وثیقه از زندان ایران در شهر نغده به شیوه موقت آزاد شدند.

لازم به یادآوری است که این سه شهروند در تاریخ 30 دی‌ سال جاری طالب و رشید ریحانی در شهر نغده و رحمان ابراهیمی در شهر پیرانشار به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان ایران در شهر نغده منتقل شده بودند.

شایان ذکر است که طالب و رشید ریحانی نسبت برادری باهم دارند.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این سه شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان