مجوز انتشارات «ماهیدشت» باطل شد

KMMK:

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مجوز مرکز انتشارات «ماهیدشت» را لغو و از ادامه فعالیت این واحد جلوگیری کرده است.
براساس گزارش، “امیری” مدیر مرکز انتشاراتی مذکور جهت تمدید مجوز به اداره ارشاد اسلامی ایران در کرماشان مراجعه میکند، اما بعد از چند روز از سوی ادارە اطلاعات حکومت ایران با وی تماس میگیرن و وی را به اداره مذکور احضار میکنند، نامبرده از رفتن به اداره اطلاعات امتناع کرده و اعلام می دارد تمدید مجوز انتشارات به این نهاد امنیتی مربوط نیست، پس از آن، اداره اطلاعات طی یک نامه به اداره ارشاد حکومت اعلام می کند که حق تمدید تاریخ مجوز برای ادامه فعالیت واحد مذکور را ندارند.
لازم به ذکر است که، انتشارات ماهیدشت از سال 1377 خورشیدی شروع بە فعالیت کردە و آثار نویسندان و شعرا را چاپ و منتشر می کند.
جمعیت حقوق بشر کودستان