خودکشی دو زن در سقز

KMMK:
طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان طی دو روز گذشته دو زن در شهر سقز اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده‌اند.
سه‌شنبه 21 بهمن 1399 شمسی، یک زن 40 ساله با اسم فرسته ساکن بلوار حافظ، کوچه ماهان در شهر سقز اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده است.
نامبرده خود را از پشت بام یک ساختمان به پایین انداخته و فوت کرده است.

دوشنبه 20 بهمن نیز، یک زن دیگر با نان شهین در شهر سقز اقدام بە خودکش کرد و جانش را از دست داده است.
قابل ذکر است که طی چند ماه گذشته موارد اقدام به خودکشی در شهر سقز افزایش یافته و چندین شهروند اقدام به خودکشی کرده‌اند.
فقر، بیکاری، تبعیض و نابرابری زن و مرد، قوانین ضد زن حکومت ایران و غیره از دلایل اصلی خودکشی در شرق کوردستان میباشد.
تاکنون هیچگونه اقدام پیشگیرانه و یا آموزشی جهت مبارزه با خودکشی و افزایش آگاهی مردم برای مقابله با آن در شرق کوردستان انجام نگرفته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان