آنیسا جعفری مهر و داریوش مرادی تهدید به ممنوع الفعالیت شدند

KMMK:

شنبه 18 بهمن ماه 1399خورشیدی، دوفعال مدنی و فرهگی اهل شاباد در استان کرماشان از سوی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تهدید به ممنوع الفعالیت شدند.

بر اساس اظهارات یک منبع آگاه به جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ دادستانی دادگاه ایران در شاباد به بهانه دریافت نکردن گزارش زمان بازداشت این دو شهروند از طرف اداره اطلاعات جمهری اسلامی ایران در کرماشان، از رسیدگی به پرونده ایشان سر باززده است.

از دیگر سوی اداره اطلاعات ایران در کرماشان آقای داریوش مرادی و خانم آنیسا جعفری مهر را زیر فشار قرار داده که فعالیتی نداشته باشند.

لازم به یادآوری است که آقای داریوش مرادی و خانم آنیسا جعفری مهر در روز 3 آذر ماە گذشتە از سوی مامورین امنیتی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شاباد به صورت جداگانه بازداشت و بعد از بیست روز بازداشت هرکدام با قرار وثیقه 300 میلیون تومان تا زمان نشست دادگاە موقتا آزاد شدند.

لازم بە ذکر است کە داریوش مرادی که از نویسندگان سایت فرهنگی-ادبی «هساره» است. وی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت توسط نهادهای امنیتی را داشته است.

همچنین خانم آنیسا جعفری مهر، فعال فرهنگی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی دانشگاه کوردستان و مدرس زبان کوردی می باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان