سنه؛ آزادی یک موقت یک شهروند

KMMK:

چهارشنبه 15 بهمن 1399 خورشیدی، جمیل احمدی اهل سنه، تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در‌ این شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 4 بهمن‌ سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان