یک شهروند سقزی به چهار سال حبس محکوم شد

KMMK:

دوشنبه 13 بهمن 1399 خورشیدی، احمد محمدی اهل سقز، توسط دادگاه انقلاب ایران در این شهر به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 3 آذر سال جاری به دنبال احضار به دادگاه انقلاب ایران در سقز بازداشت و به زندان‌ ایران در شهر سنه منتقل شده بود، وی پس از مدتی مجددا به زندان حکومت ایران در سقز منتقل شد.

بر اساس این حکم که در تاریخ 24 دی‌ سال جاری صادر و سپس به وی ابلاغ شده است، اخمد محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در سقز به ریاست قاضی “جواد مصطفایی” از بابت اتهامات جاسوسی و تبلیغ به نفع احزاب کوردستانی مخالف نظام با احتساب ایام بازداشت، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان