جوانرو؛ دستگیری یک شهروند دیگر از سوی نیروهای امنیتی ایران

KMMK:

شب سه‌شنبه 7 بهمن 1399 خورشیدی، “سعید قادری” شهروند اهل پاوه از توابع کرماشان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آن شهر دستگیر شد.

براساس گزارش، تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و مکان نگهداری نامبرده در دست نیست و نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی وی را دستگیر کرده‌اند.

شایان ذکر است، با وجود مراجعه و پیگیریهای خانواده نامبرده به نهادهای امنیتی حکومت ایران تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندشان به دست نیاورده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان