بازداشت چهار شهروند و ضرب و شتم شدید یک تن از آنان

KMMK:

سه شنبه 30 دی 1399 شمسی، چهار شهروند در شهرهای پیرانشار و نغده در شرق کوردستان بازداشت شده‌اند.
در این رابطه، یک شهروند با نام رحمان دریازی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده است.
طبق گزارش دریافتی، رحمان دریازی هنگام مراجعه به نهادهای حکومت ایران در روستایی با نام «پسوه» مورد خشونت و ضرب و شتم ماموران امنیتی ایران قرار گرفته و بازداشت شده است. نامبرده به منظور رسیدگی به امورات کشاورزی به این نهاد مراجعه کرده است.
نامبرده به شکل شدیدی هدف ضربات قنداق تفنگ قرار گرفته و مجروح شده است.
نامبرده از اهالی روستای “شاوله” از توابع شهرستان نغده در شرق کوردستان میباشد.
همچنین یک شهروند با نام رسول لاوازه ساکن شهرستان پیرانشار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این شهروند در محل کار خود و بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
نیروهای امنیتی ایران همچنین کریم خلیفانی و حسام الذین خضری ساکن روستای «کانی بداغ» پیرانشار را نیز بازداشت کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان