جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتمدنی

سنه؛ بازداشت سه تن دیگر توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

KMMK:

سه‌شنبه 30 دی 1399 شمسی، نیروهای اطلاعات سپاه ایران سه شهروند با نام های آسو محمدی امید و رحیم سلیمی را بازداشت کرده‌اند.
نیروهای امنیتی با یورش بە منزل شخصی این سە شهروند در روستای دانیکش از توابع «کلاترزان» شهر سنه، آنها را بازداشت و به مراکز امنیتی خود منتقل کرده‌اند.

قابل ذکرست که بازداشت این سه شهروند ا ضرب و شتم ماموران اطلاعاتی همراه بوده و هیچ حکم قضایی ارائه نشده است.
قابل ذکر است که اطلاعات سپاه طی حدود هفته 37 نفر از شهروندان، فعالان مدنی و دانشجویی شرق کوردستان را بازداشت کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

پیرانشار؛ بازداشت یک شهروند

Rahim Kholafai

مرگ و آسيب جسمانی برای كولبران، درآمد حاصله برای دولت

تعداد کشته های اعتراضات سراوان به 12 تن رسید