خطر دیپورت یک خانواده اهل شرق کوردستان از ترکیه به ایران توسط دولت ترکیه

KMMK:

یک خانوادە چهار نفرە اهل شرق کوردستان بە اسامی “فاطمه ابراهیمی 32ساله، پیمان ملا میرزایی 34 ساله، رهان ملا میرزایی 9 ساله و ریژوان 3 ساله” که در کشور ترکیه به صورت پناهنده اقامت دارند تهدید به دیپورت شده اند.

طی گفتگویی که جمعیت حقوق بشر کوردستان با خانواده مذکور داشت خانم فاطمه ابراهیمی گفت: طی چند روز گذشته از سوی سازمان پناهندگان ترکیه با ما تماس گرفته و از ما خواسته که روز چهارشنبه 30دسامبر 2020 به نهاد مذکور مراجعه کرده و کلیه کیملیک ــ کارت شناسایی کشور ترکیه ــ خانواده را همراه داشته باشیم.

نامبرده افزود؛ پس از مراجعه, به ما اعلام شد که جواب مصاحبه شما اعلام شده و برای شما رای منفی صادر شده است که در این صورت شما 30 روز فرصت دارید که به کشور خود برگشته در غیر اینصورت به آنجا ــ ایران ــ دیپورت خواهید شد.

خانم ابراهیمی همچنان گفت؛ مامور مسئول ابلاغ خبر, کیملیک ما را گرفت و یک برگه مدت دار سی روزه به ما تحویل داد.

وی در ادامه اظهار داشت؛ این اقدام سازمان امور پناهندگان کشور ترکیه در حالی است که ما قبلا به عنوان پناهنده رسمی در کشور ترکیه ثبت شده و منتظر موافقت و حرکت به کشور سوم بودیم.

خانم فاطمه ابراهیمی همچنین گفت؛ به دلیل شیوه ازدواج و خروجمان از ایران در صورت دیپورت به این کشور بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران, در خطر زندانی طولانی مدت و شکنجه قرار خواهیم گرفت از سویی به دلیل مخالفت با عرفهای اجتماعی از سوی خانواده و فامیل نیز بارها مورد تهدید قرار گرفته و در صورت برگشت به ایران تهدیدات خانواده و فامیل نیز دامن گیر من و همسر و فرزندانم خواهد شد.

لازم به ذکر است که خانم ابراهیمی و همسر ایشان (پیمان ملا میرزایی) سال 1388 بنا به خواسته خود از ایران خارج شده و بر خلاف عرف جامعه ایران وقوانین جمهوری اسلامی و با عدم رضایت خانواده ها با هم ازدواج کرده و صاحب دو فرزند پسر, رهان 9 ساله متولد سلیمانیە و روژان 3سالە متولد ترکیە شدند.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به مفاد پیمان نامه جهانی حقوق بشر و بر اساس اینکه خانواده مذکور در کشور ترکیه به عنوان پناهنده به ثبت اداره امور مهاجرت رسیده اند همچنین باتوجه به علم اینکه در صورت دیپورت خانواده نامبرده، ایشان در خطر زندان طولانی، شکنجه و از هم پاشیدن،خانواده قرار خواهندگرفت، از نهادهای حقوق بشر، کمیساریای عالی امور پناهندگان و کلیه نهادها و فعالین حوزه حقوق بشر خواستار است که با فشار بر دولت ترکیه از دیپورت خانواده مذکور به کشور ایران جلوگیری به عمل آورند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان