‌کرماشان; بازداشت یک شهروند

KMMK:

یکشنبه 14 دیماه 1399، خورشیدی “جوانمیر مرادی” فعال کارگری و عضو انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرماشان توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شد.

براساس گزارش، شخصی از جوانمیر مرادی به صورت تلفنی دعوت به بازدید از یک پروژه کاری را به عمل می‌آورد.

در زمان مراجعه نامبرده از پروژه مذکور، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وی را بازداشت کرده‌ و بعد از بازداشت به منزل وی یورش برده و اقدام به تفتیش محل کرده‌اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست.

لازم به یاداوری است که جوانمیر مرادی در سالهای 62 و 63 به عنوان زندانی سیاسی در زندان جمهوری اسلامی بوده و چندین مرحله در سالهای 85 و 87 طی برگزاری اعتراضاتی بازداشت شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان